FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

 

जम्मा घरधुरीः ७५३    
पुरुषः १८४७    
महिलाः ३७०८    
       
क्षेत्रफलः ५.०४    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण महतो ९८४५१७२४०३
कार्यपालिका सदस्य/महिला वडा सदस्य श्री भोला देवी गौडेल ९८४६८९८२६१
वडा सदस्य श्री छनु महतो ९८४५०६९९८७
वडा सदस्य श्री साहु महतो थारु ९८४५१०८०१८
महिला सदस्य श्री मिठे दमिनी ९८१८७१७५५४
       
जनसंख्याः ५४१४    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५८०२४५    
Undefined
Population: 
5414
Ward Contact Number: 
056-580245
Weight: 
-9