FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

जम्मा घरधुरीः १०२९    
पुरुषः २२०७    
महिलाः २४०३    
       
क्षेत्रफलः ८.७४    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री बलराम दाहाल ९८५५०५५५३४
कार्यपालिका सदस्य श्री कृष्ण हरि परियार ९८१८९५६७५०
वडा सदस्य श्री किरण महतो ९८४५०४४२१४
वडा सदस्य श्री जियान महतो ९८४५२७२०५३
महिला वडा सदस्य श्री नन्द कुमारी सापकोटा ९८४५४६९६३६
महिला सदस्य श्री केशरी माया सुनार ९८४५०७२८१२
       
जनसंख्याः ४६१०    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५८०००३  
Undefined
Population: 
4610
Ward Contact Number: 
056-580003
Weight: 
-10