FAQs Complain Problems

वडा नं. ७

जम्मा घरधुरीः ७७९    
पुरुषः १८९८    
महिलाः ३७०८    
       
क्षेत्रफलः ५.१५      
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री लाल बहादुर भट्ट ९८५५०६२८११
वडा सदस्य श्री सोम बहादुर तमाङ्ग ९८४५१६३३६८
वडा सदस्य श्री सेना चौधरी ९८४५०६६९८२
महिला वडा सदस्य श्री जेयनी थरुनी ९८४५५८६८७९
महिला सदस्य श्री भगवन्तीया माझी ९८१११९३७१५
       
जनसंख्याः ५६०६    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५८०२४७  
Undefined
Population: 
5606
Ward Contact Number: 
056-580247
Weight: 
-11