FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

जम्मा घरधुरीः ९१४    
पुरुषः १९४९    
महिलाः २१०८    
       
क्षेत्रफलः ३.७८    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री गुप्तनाथ भट्टराई ९८५५०५८५७५
कार्यपालिका सदस्य÷वडा सदस्य श्री मिना गिरी ९८४५०४३४६२
वडा सदस्य श्री किशोर बाबु पुरी ९८५५०५५०५५
महिला वडा सदस्य श्री प्रेम कुमारी चौधरी ९८६५००८५७५
महिला सदस्य श्री विमला परियार ९८४५२७२१८३
       
जनसंख्याः ४०५७    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६११३२    

 

Undefined
Population: 
4057
Ward Contact Number: 
056-561132
Weight: 
-7