FAQs Complain Problems

जग्गाको स्वामित्व ,दर्ता श्रेस्ता ,फिल्डबुक प्रमाणित लगाएतका बिषयमा निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ (पैतिस ) दिने सूचना !!!