FAQs Complain Problems

यस रत्ननगर नगरपालिका भित्र संचालन भएका संघ तथा प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु १५ दिन भित्र यस नगरपालिकामा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !!!