FAQs Complain Problems

वडा नं. १०

जम्मा घरधुरीः १३९०    
पुरुषः २७९०    
महिलाः २९९९    
       
क्षेत्रफलः २.२१    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री कलाधर पौडेल ९८५५०६१८७८
वडा सदस्य श्री सुदन भण्डारी ९८५५०६१४९५
वडा सदस्य श्री मिलन महतो ९८५५०८५७२०
महिला वडा सदस्य श्री गोमा कुमारी भण्डारी ९८४५१४०६५१
दलित महिला वडा सदस्य श्री पुर्णिमा नेपाली ९८०४२६३३९१
       
जनसंख्याः ५७८९    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०६२३  
Undefined
Population: 
5789
Ward Contact Number: 
056-560623
Weight: 
-14