FAQs Complain Problems

वडा नं. १०

जम्मा घरधुरीः १३९०    
पुरुषः २७९०    
महिलाः २९९९    
       
क्षेत्रफलः २.२१    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री केशव आचार्य ९८५५०६०१९९
वडा सदस्य श्री कमल बहादुर घिमिरे ९८४५०६५३७८
वडा सदस्य श्री छनुराम चौधरी ९८४५१४१००४
महिला वडा सदस्य श्री सिता कुमारी भेटवाल ९८४५०४३३८०
महिला सदस्य श्री माया नेपाली ९८६०५८४८८७
       
जनसंख्याः ५७८९    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०६२३  
Undefined
Population: 
5789
Ward Contact Number: 
056-560623
Weight: 
-14