FAQs Complain Problems

वडा नं. १६

जम्मा घरधुरीः ८९३    
पुरुषः २१३०    
महिलाः ३८०५    
       
क्षेत्रफलः ४.६३    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री हेमराज थापा ९८५५०८०३७३
वडा सदस्य श्री चिज कुमार श्रेष्ठ ९८४५१६३६५७
वडा सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र रेग्मी ९८४५५०७५०५
महिला वडा सदस्य श्री सरिता गुरुङ्ग ९८४३३४२०४१
दलित महिला सदस्य श्री रिता वि.क. ९८४५१९८८६५
       
जनसंख्याः ५९३५    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६१२७४    
Undefined
Population: 
5934
Ward Contact Number: 
056-561274
Weight: 
-20