FAQs Complain Problems

वडा नं. ७

जम्मा घरधुरीः ७७९    
पुरुषः १८९८    
महिलाः ३७०८    
       
क्षेत्रफलः ५.१५      
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री सजना महतो ९८४५०७५०९६
वडा सदस्य श्री कुल प्रसाद आचार्य ९८५५०६६१६२
वडा सदस्य श्री सुर्य बहादुर तमाङ्ग ९८५५०६६७५३
महिला वडा सदस्य श्री जानकी चौधरी ९८६३०५०३०३
दलित महिला वडा सदस्य श्री माइली सुनार ९८२१२३९०३२
       
जनसंख्याः ५६०६    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५८०२४७  
Undefined
Population: 
5606
Ward Contact Number: 
056-580247
Weight: 
-11