FAQs Complain Problems

वडा नं. ८

जम्मा घरधुरीः ७९१     
पुरुषः १६८७    
महिलाः १८१५    
       
क्षेत्रफलः ३.७६    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री विनोद बस्नेत ९८४५०४३४५८
वडा सदस्य श्री नेत्र लाल गिरी ९८४५०६४१२३
वडा सदस्य श्री भोले महतो ९८६५०३८८११
महिला वडा सदस्य श्री गोकर्ण कुमारी महतो ९८४५३२०४९१
महिला सदस्य श्री कुमारी विश्वकर्मा ९८२४२९०६५९
       
जनसंख्याः ३५०२    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६२९०८    
Undefined
Population: 
3502
Ward Contact Number: 
056-562908
Weight: 
-12