FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७-०५६-५६०५२९, ०५६-५६०५०६ , ०५६-५६२४३६, ०५६-५६१२२९

शाखा/उपशाखा-एक्स्टेन्सन नं.
नगर प्रमुख-१०१/१११
नगर उप–प्रमुख-१०२
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत-१०३
सामान्य प्रशासन शाखा-१०४
राजस्व उपशाखा-१०५
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक उपशाखा-१०६
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा-१०७
स्वास्थ्य शाखा-१०८
शिक्षाको परीक्षा शाखा-१०९
न्यायिक समिति-११०
दर्ता फाँट-११३
प्रमुख (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक उपशाखा)-११५
योजना तथा अनुगमन उपशाखा-२०१
पूर्वाधार विकास शाखा-२०२
सार्वजनिक खरिद तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन उपशाखा-२०३
भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन उपशाखा-२०४
पशुपंन्छी विकास उपशाखा-२०५
प्रमुख (आर्थिक प्रशासन शाखा)-२०६
आर्थिक प्रशासन शाखा-२०७
आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा-२०८
सूचना प्रविधि शाखा-२०९
सहकारी, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, रोजगार प्रवद्र्धन तथा बजार अनुगमन उपशाखा-२१०
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा-२११
प्रमुख (सामान्य प्रशासन शाखा)-२१२
कृषि विकास उपशाखा-२१३
वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन उपशाखा-२१४
प्रमुख (भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन उपशाखा )-२१५
डिभिजन ईन्जिनियर-२१६

सूचना अधिकारी- ९८५१२२३२१०
 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !