FAQs Complain Problems

मिति २०८०/७/२२ गते ७५३ स्थानीय निकाय मध्ये पहिलो पटक रत्ननगर नगरपालिकामा जनगणनाबाट प्राप्त जनसङ्ख्यिक प्रतिबेदनको मस्यौदा तयारी ।